top of page

Behandlingar

Jag är Leg. psykolog utbildad vid Umeå Universitet med examen 2007.

Till min mottagning kommer vuxna med frågeställning kring sitt mående. Jag har arbetat på Habilitering, Barn- och Ungdomspsykiatri, föräldra- barnhälsovård och med vuxna som har smärtproblematik. Jag erbjuder föreläsningar inom framför allt stressrelaterad psykisk ohälsa som utmattningssyndrom med betoning på förebyggande. 

  • Behandlingen utgår utifrån ett eklektiskt tänk, där varje person får en individuell bedömning.
    Därefter beslutas gemensamt vilken metod och vilken omfattning som passar bäst.

  • Jag är certifierad Traumaterapeut inom NET-terapi. Trauma ​som är kopplad till PTSD (Post Traumatiskt Stress Syndrom).

  • KBT-behandling

  • Unified Protocol

  • Psykodynamisk korttidsterapi

  • Handledning

bottom of page